Pirkuma grozs

0 pozīciju €0,00

My Cart -

0 pozīciju
Visas kategorijas

Šī Sīkfailu politika (turpmāk tekstā - Politika) nosaka SIA “Verkter Latvia” pārvaldītajā tīmekļa vietnē www.verkter.lv  (turpmāk tekstā - Tīmekļa vietne) izmantoto sīkfailu pārvaldības noteikumus.

Politika ir izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK  (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Latvijas Republikas Fizisku personu datu apstrādes likumu (turmpāk – FPDAL), kā arī ar citus datu aizsardzību regulējošus tiesību aktus.

Kas ir sīkfaili, un kāpēc mēs tos izmantojam

Sīkfaili ir nelieli teksta faili, kurus var izmantot tīmekļa vietnēs, lai uzlabotu lietotāju pieredzi. Sīkfaili tiek izmantoti, lai reģistrētu jūsu skatītās tīmekļa vietnes lapas, saglabātu ievadīto informāciju un atcerētos jūsu preferences, piemēram, valodas preferences, kamēr jūs pārlūkojat tīmekļa vietni.     

Kādam nolūkam Uzņēmums izmanto sīkfailus

Tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai uzlabotu tās funkcionalitāti, nodrošinātu efektīvu un netraucētu Tīmekļa vietnes darbību, kā arī veiktu pārlūkošanas statistiku un analīzi. Sīkfaili tiek izmantoti, lai identificētu lietotāju kā iepriekšējo Tīmekļa vietnes apmeklētāju, saglabātu lietotāja Tīmekļa vietnes apmeklējumu vēsturi un atbilstoši pielāgotu saturu, sniegtu statistisku informāciju par Tīmekļa vietnes plūsmu utt.

Sīkfaili nesaglabā informāciju, ko var izmantot, lai tieši identificētu lietotāju, bet sīkfailos ietverto informāciju var saistīt ar lietotāja izmantoto ierīci, pārlūkošanas vēsturi un citu informāciju, ko iegūst un saglabā sīkfaili.

Tīmekļa vietnē izmantoto sīkfailu veidi

Kādus sīkfailus izmanto Uzņēmums un kādiem mērķiem

Sīkfaili ir sadalīti pirmās puses un trešās puses sīkfailos:

  • Pirmās puses sīkfaili: tie ir mūsu pašu sīkfaili, kas tiek implementēti jūsu apmeklētajā tīmekļa vietnē;
  • Trešo pušu sīkfaili: šos sīkfailus nodrošina trešās puses (piemēram, Google Analytics).

Detalizētāka informācija par Tīmekļa vietnē izmantotajiem sīkfailiem ir tabulā zemāk:

Pirmās puses sīkfaili:

Nosaukums

Mērķis

Ilgums

Tips

Sm_market_tpl   

Tīmekļa vietnes funkcionalitātes uzlabošanai

1 gads,

1 mēnesis, 4 dienas

Funkcionālais

frontend_cid

Tīmekļa vietnes funkcionalitātes uzlabošanai

24 stundas

Funkcionālais

frontend

Lai nodrošinātu pareizu tīmekļa vietnes attēlojumu

24 stundas

Funkcionālais

LaSID

Izmanto, lai identificētu apmeklētāja sesiju Tīmekļa vietnē

Sesija

Funkcionālais

__session

Tas tiek izmantots katrai lietotāja sesijai tīmekļa vietnē un palīdz identificēt lietotāju

2 minūtes

Funkcionālais

Trešās puses sīkfaili:

Nosaukums

Trešās puses nosaukums

Mērķis

Ilgums

Tips

_ga

Google Analytics

Reģistrē unikālu lietotāja ID, kas identificē lietotāja darbības Tīmekļa vietnē.

2 gadi

Analītiskais

_gat

Google Analytics

To izmanto, lai palielinātu lietotāju nosūtīto pieprasījumu ātrumu.

10 min.

Analītiskais

LaVisitorId

LiveAgent

To izmanto pārdošanas izsekošanai, izmantojot Google Analytics.

1 mēnesis

Analītiskais

LaVisitorNew

LiveAgent

Tas izšķir jaunus un atkārtotus apmeklētājus.

24 stundas 

Analītiskais

_gid

Google Analytics

To izmanto, lai identificētu Tīmekļa vietnes apmeklētāju.

Sesija

Analītiskais

Mailchimp_landing_page 

Mailchimp

To iestata Mailchimp, kad lietotājs abonē e-pasta pakalpojumu no Mailchimp

Sesija

Funkcionālais 

_fbp

Facebook

Facebook iestata šo sīkfailu, lai pēc tīmekļa vietnes apmeklējuma tiktu rādītas reklāmas vai nu Facebook, vai digitālajā platformā, ko darbina Facebook reklāma.

3 mēneši

Analītiskais

 Kā es varu pārvaldīt sīkfailus

Jūs jebkurā laikā varat izdzēst visus sīkfailus, kas jau ir jūsu ierīcē, kā arī mainīt iestatījumus savā pārlūkprogrammā, lai sīkfaili netiktu pieņemti/saglabāti. Ja vēlaties izdzēst sīkfailus, atcerieties, ka tiek izdzēsti arī visi iestatījumi, kurus iestatījāt Tīmekļa vietnē. Turklāt, tā kā sīkfaili ir pilnībā bloķēti, daudzas tīmekļa vietnes nedarbosies pareizi vai arī jūs nevarēsiet naviģēt pa tīmekļa vietni vispār. Šo iemeslu dēļ mēs neiesakām atspējot sīkfailus, izmantojot mūsu Tīmekļa vietni.

Detalizētāki norādījumi ir atkarīgi no jūsu pārlūkprogrammas, kas atrodami jūsu izmantotās pārlūkprogrammas opciju izvēlnē:

Chrome pārlūks

Microsoft Edge pārlūkprogramma

Firefox pārlūkprogramma

Safari pārlūkprogramma

Opera pārlūkprogramma

Datu subjektu (Tīmekļa vietnes apmeklētāju) tiesības

Mūsu Tīmekļa vietnes apmeklētājiem kā datu subjektiem ir šādas tiesības:

  • saņemt informāciju par to, vai Uzņēmums apstrādā viņa/viņas personas datus un, ja tā ir, piekļūt tiem;
  • pieprasīt izdzēst ar datu subjektu saistītos personas datus;
  • ierobežot datu subjekta personas datu apstrādi gadījumā, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz Uzņēmuma likumīgajām interesēm;
  • atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei paredzētajam mērķim;
  • iesniegt sūdzību par Uzņēmuma veikto personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, kuras tīmekļa vietnes adrese ir www.dvi.gov.lv, ja datu subjekts uzskata, ka viņa personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot viņa tiesības un likumīgās intereses saskaņā ar personas datu aizsardzību reglamentējošiem tiesību aktiem.

Tīmekļa vietnes apmeklētājs var izmantot savas datu subjekta tiesības, iesniedzot Uzņēmumam pieprasījumu tādā veidā, kas ļauj identificēt datu subjektu. Pieprasījumu var iesniegt ierakstītā vēstulē vai iesniedzot elektroniski parakstītu pieprasījumu pa e-pastu.

Uzņēmuma kontaktinformācija

Ja jums ir kādi jautājumi par sīkfailu izmantošanu Uzņēmuma tīmekļa vietnē vai ja vēlaties izmantot savas datu subjekta tiesības, sazinieties ar Uzņēmumu, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju.

Datu pārzinis:

SIA “Verkter Latvia”

Uzņēmuma kods 40103782849

Adrese: Antonijas iela 8-14, Rīga, LV-1010

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: [email protected]